AP化学:常见化学物质英文名

AP化学:常见化学物质英文名

惟世国际为大家整理了AP化学的常见化学物质英文名,分享给大家,供大家参考,希望对大家有所帮助!

元素符号 中文名称 英文名

H 氢 Hydrogen

He 氦 Helium

Li 锂 Lithum

Be 铍 Beryllium

B 硼 Boron

C 碳 Carbon

N 氮 Nitrogen

O 氧 Oxygen

F 氟 Fluorine

Ne 氖 Neon

点击这里下载AP化学物质英文单词表

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注